Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

25 септември 2019 | 16:49
  • Прикачени файлове (7)
    Проект
    Мотиви към проекта на ЗИД на ЗУТ
    Доклад
    Проект на РМС
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (7)