Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

25 септември 2019 | 16:49
  • Прикачени файлове (6)
    Проект
    Мотиви към проекта на ЗИД на ЗУТ
    Доклад
    Проект на РМС
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
Прикачени файлове (6)