Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

27 април 2022 | 14:00
  • Прикачени файлове (5)
    Доклад
    Мотиви
    Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
Прикачени файлове (5)