Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

11 април 2023 | 12:56

С настоящия проект на Закон за водоснабдяването и канализацията се създава единна уредба, събрана на едно място, която цели да обхване и подобри цялостната нормативна база, регламентираща дейностите в отрасъл водоснабдяване и канализация в Република България.

Дата на откриване: 11.4.2023 г.

Дата на приключване: 11.5.2023 г.

mrrb
  • Прикачени файлове (7)
    Проект на ЗВиК
    Мотиви
    Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието_221104
    Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието-221104
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Становище на администрацията на Министерския съвет-в2
    Таблица за отразяване на постъпилите предложения от обществено обсъждане, проведено в периода от 30.11.2022 г. до 14.12.2022 г.
Прикачени файлове (7)