Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016–2019 г.

Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016–2019 г.

10 септември 2016 | 12:02

 Документът е приет с Решние № 735 на Министерския съвет от 08.09.2016 г.

  • Прикачени файлове (1)
    Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016–2019 г.
Прикачени файлове (1)