Програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2022-2027 г.

Програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията

04 януари 2024 | 12:25
  • Прикачени файлове (2)
    Програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода 2022-2027 г.
    Заповед РД-02-14-9/03.01.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобрение на Програмата
Прикачени файлове (2)