Програмите ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 и „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 в подкрепа на кампанията „Заедно можем“ с участието на младежите доброволци по програмите за европейско териториално сътрудничество

Програмите ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 и „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 в подкрепа на камп

01 април 2022 | 16:10

Екологичната инициатива „Заедно можем“  за територията на България се организира от Югозападния университет „Неофит Рилски“, съвместно с младежите доброволци, поканени да участват в изпълнението на проекти по програмите ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 и „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 в рамките на инициативата на Европейската комисия Interreg Volunteer Youth (IVY), чрез която младежи от цяла Европа имат възможност да бъдат част от европейското териториално сътрудничество.

На 6 април 2022 г. (сряда) в 13:00 ч. в парк „Ловен дом“, Благоевград  ще се проведе организирано почистване на парка, като част от транснационалната екологична инициатива „Заедно можем“, финансирана от Европейската комисия и организирана с подкрепата на програмите ИНТЕРРЕГ „Гърция–България“ 2014-2020 и „Балкани–Средиземно море“ 2014-2020.

Кампанията предвижда още две събития: в Гърция - на 3 април 2022 г. в община Ореоксатро и в Албания - на 9 април 2022 г. в Тирана.

Привличането на младежи доброволци към граждански инициативи има за цел популяризиране на политиката за сближаване на Европейския съюз и разпространяване на информация за измеренията на трансграничното сътрудничество на Балканите. Политиката за сближаване на ЕС е насочена към намаляване на различията в нивото на развитие между държавите–членки. Тя засяга всички държави-членки и градове на ЕС, и подкрепя създаването на работни места, повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, насърчаване на икономическия растеж, опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот на гражданите.  

Повече информация за събитието е налична на интернет-страницта на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ „Гърция–България 2014-2020“ (http://www.greece-bulgaria.eu/article/271_Transnational-Environmental-Event-%E2%80%9CTogether-We-Can%E2%80%9D).