Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Новини и обяви

Обявена е Шестата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020
20 юни 2019 | 09:52
Отворена е Петата покана за набиране на проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
11 март 2019 | 14:01
Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
17 януари 2019 | 09:51
Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020
02 януари 2019 | 14:51
Обявена е четвърта стратегическа покана по програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България
28 септември 2017 | 17:47
ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2017 Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 „Да открием заедно близки и далечни земи“
25 септември 2017 | 16:42
Обявени са 5 вакантни позиции в съвместния секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
21 юли 2017 | 17:17
49 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020 са одобрени за финансиране
17 март 2017 | 14:44
Заместник-министър Валентина Върбева ще участва в заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България
15 март 2017 | 15:53

Страница 1 от 1