Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Новини и обяви

Конкурс за свободни позиции в Съвместния секретариат на Програма Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020 в гр. Солун, Гърция
29 април 2021 | 15:01
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.
30 юни 2020 | 16:15
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с въведеното извънредно положение
18 март 2020 | 13:30
Защитават населени места и главни пътища от свлачища и наводнения с над 8 млн. лв. по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България
03 декември 2019 | 16:39
Напълно обновен, единственият по рода си музей на пещерното дело в Югоизточна Европа, очаква туристи в Чепеларе
13 октомври 2019 | 09:57
Обявена е Шестата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020
20 юни 2019 | 09:52
Отворена е Петата покана за набиране на проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
11 март 2019 | 14:01
Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
17 януари 2019 | 09:51
Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020
02 януари 2019 | 14:51
Обявена е четвърта стратегическа покана по програмата ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България
28 септември 2017 | 17:47
ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2017 Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 „Да открием заедно близки и далечни земи“
25 септември 2017 | 16:42
Обявени са 5 вакантни позиции в съвместния секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
21 юли 2017 | 17:17

Страница 1 от 2