Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 - Новини и обяви

Доклад за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда на програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.
03 ноември 2022 | 16:08
Програмите ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020 и „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 в подкрепа на кампанията „Заедно можем“ с участието на младежите доброволци по програмите за европейско териториално сътрудничество
01 април 2022 | 16:10
Стартиране на обществени консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI – A Гърция - България 2021 – 2027 г.
16 март 2022 | 11:44
Конкурс за свободни позиции в Съвместния секретариат на Програма Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020 в гр. Солун, Гърция
29 април 2021 | 15:01
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.
30 юни 2020 | 16:15
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с въведеното извънредно положение
18 март 2020 | 13:30
Защитават населени места и главни пътища от свлачища и наводнения с над 8 млн. лв. по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България
03 декември 2019 | 16:39
Напълно обновен, единственият по рода си музей на пещерното дело в Югоизточна Европа, очаква туристи в Чепеларе
13 октомври 2019 | 09:57
Обявена е Шестата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020
20 юни 2019 | 09:52
Отворена е Петата покана за набиране на проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция –България 2014-2020
11 март 2019 | 14:01
Информационни дни за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
17 януари 2019 | 09:51
Предстои обявяване на 5-та покана за набиране на проектни предложения по Програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020
02 януари 2019 | 14:51

Страница 1 от 2