Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.

Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен коми

11 юли 2019 | 12:46
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Презентации и Материали
Прикачени файлове (2)