Протокол и материали от второто заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране, проведено на 28.09.2022г.

Протокол и материали от второто заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планира

31 октомври 2022 | 14:17
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (4)
    Протокол от Регионален съвет Южен централен район за развитие на
    Коментарна таблица
    Взети решения
    Презентация
Прикачени файлове (4)