Протокол от извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 25.11.2015 г., гр. Пазарджик

Протокол от извънредно заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 25.11.

09 февруари 2016 | 11:46
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)