Протокол от проведена неприсъственa писмена процедура за вземане на решение от Съвета по регионална политика

Протокол от проведена неприсъственa писмена процедура за вземане на решение от Съвета по регионална политика

02 ноември 2022 | 15:10
  • Прикачени файлове (2)
    Протокол
    Съгласувателна таблица неприсъствена процедура-СРП
Прикачени файлове (2)