Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, проведено на 23 и 24.09.2015 г.

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Реги

03 ноември 2015 | 14:35
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)