Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено на 15 и 16.12.2015 г., гр. Панагюрище

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен

09 февруари 2016 | 11:51
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)