Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 09 и 10.09.2015 г.

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 09 и 10.09.2015 г.

03 ноември 2015 | 14:47
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)