Ред и начин на възлагане на задължения на членовете на екипите на българските бенефициери при изпълнение на проекти по трансграничните, транснационалните и междурегионалните програми за териториално сътрудничество

Ред и начин на възлагане на задължения на членовете на екипите на българските бенефициери при изпълнение на пр

20 март 2019 | 17:49
  • Прикачени файлове (1)
    Staff appointment 1
Прикачени файлове (1)