Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2017 г. за изработване на ОУПО

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2017 г. за изработване на

20 януари 2017 | 11:04

  

  • Прикачени файлове (3)
    Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2017 г.
    Поименен списък на общините за финансово подпомагане при изработването на ОУПО
    Декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
Прикачени файлове (3)