Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на общи устройствени планове

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на

23 януари 2019 | 17:01
  • Прикачени файлове (3)
    Ред и условия за достъпа на общините до средствата предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на ОУПО
    Декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
    Допълнение на Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г.
Прикачени файлове (3)