Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на общи устройствени планове

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на

23 януари 2019 | 17:01
  • Прикачени файлове (2)
    декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
    Ред и условия за достъпа на общините до средствата предвидени в бюджета на МРРБ за 2019 г. за изработване на ОУПО
Прикачени файлове (2)