Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2020 г. за изработване на общи устройствени планове

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2020 г. за изработване на

13 януари 2020 | 15:35
  • Прикачени файлове (2)
    Ред и условия за достъпа на общините до средствата предвидени в бюджета на МРРБ за 2020 за изработване на ОУПО
    Декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
Прикачени файлове (2)