Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2023 г. за финансово подпомагане изработването на проекти на ОУП на общини

Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2023 г. за финансово подпо

20 януари 2023 | 12:10
  • Прикачени файлове (2)
    Ред и условия 2023
    Декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на ОУПО
Прикачени файлове (2)