Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г., приети с решение на МС

Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г., приети с решение на МС

02 август 2013 | 00:00

Североизточен район 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 460 / 01.08.2013 г.
Северозападен район 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 459 / 01.08.2013 г.
Югозападен район 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 457 / 01.08.2013 г.
Югоизточен район 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 458 / 01.08.2013 г.
Северен централен район 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 461 / 01.08.2013 г.
Южен централен район 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 462 / 01.08.2013 г.

  • Прикачени файлове (7)
    РПР на СИР_2014-2020 г.
    РПР на СЗР 2014-2020 г.
    РПР на ЮЗР 2014-2020 г.
    РПР на ЮИР 2014-2020 г.
    РПР на СЦР 2014-2020 г.
    РПР ЮЦР 2014-2020 г.
    Приложения РПР ЮЦР
Прикачени файлове (7)