Решение № 4-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка за съвместимост за проект за изменение на Общ устройствен план на община Царево

Решение № 4-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оце

01 юни 2023 | 12:22
  • Прикачени файлове (1)
    Решение № 4-П/ 2023 г.
Прикачени файлове (1)