Решение № 9-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и по оценка за съвместимост за проект за изменение на Общ устройствен план на община Приморско

Решение № 9-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оце

31 октомври 2023 | 11:15
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (1)
    Документ
Прикачени файлове (1)