Решение № ЕО-13/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали

Решение № ЕО-13/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединв

07 декември 2017 | 14:34
  • Прикачени файлове (1)
    Решение № EO-13/2017
Прикачени файлове (1)