Решение № ЕО-21/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник

Решение № ЕО-21/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на регионално прединв

21 декември 2017 | 14:07
  • Прикачени файлове (1)
    Решение № ЕО-21/2018
Прикачени файлове (1)