Решения на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка на АДИ на РПР (2009 - 2013)

Решения на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка на АДИ на РПР (2009 - 2013

17 юни 2010 | 00:00
            
mrrb
  • Прикачени файлове (6)
    Решение МОСВ ЕО СЗР
    Решение МОСВ ЕО СИР
    Решение МОСВ ЕО СЦР
    Решение МОСВ ЕО ЮЗР
    Решение МОСВ ЕО ЮЦР
    Решение МОСВ ЕО ЮИР
Прикачени файлове (6)