Резултати от процедура за избор на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП 2014-2020 г.(между България и Македония, България и Сърбия, България и Турция)

Резултати от процедура за избор на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програмите

21 февруари 2018 | 14:33
  • Прикачени файлове (2)
    Избрани кандидати
    Отхвърлени кандидати
Прикачени файлове (2)