СЦР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана териториална стратегия (ИТСР) на Северен централен регион (СЦР) за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

СЦР-Консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на проект на Интегрирана тери

13 януари 2021 | 17:03
  • Прикачени файлове (2)
    СЦР - съобщение - задание ЕО
    ЕО на ИТСР на СЦР - Задание за обхват и съдържание
Прикачени файлове (2)