Становища на Министерство на околната среда и водите по Екологичната оценка на регионалните планове за развитие за периода 2014-2020 г. на шестте района от ниво 2 - ЮЗР, ЮИР, ЮЦР, СЗР, СЦР и СИР

Становища на Министерство на околната среда и водите по Екологичната оценка на регионалните планове за развити

17 май 2013 | 16:29
  • Прикачени файлове (6)
    Становище на МОСВ по ЕО на РПР на ЮИР за периода 2014-2020 г.
    Становище на МОСВ по ЕО на РПР на ЮЦР за периода 2014-2020 г.
    Становище на МОСВ по ЕО на РПР на СИР за периода 2014-2020 г.
    Становище на МОСВ по ЕО на РПР на СЗР за периода 2014-2020 г.
    Становище на МОСВ по ЕО на РПР на СЦР за периода 2014-2020 г.
    Становище на МОСВ по ЕО на РПР на ЮЗР за периода 2014-2020 г.
Прикачени файлове (6)