Становище от МОСВ, с което се съгласува проекта на Морския пространствен план на България

Становище от МОСВ, с което се съгласува проекта на Морския пространствен план на България

09 юни 2022 | 16:50
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Становище от МОСВ
Прикачени файлове (1)