Становище по прилагането на глава тринадесета от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Становище по прилагането на глава тринадесета от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията

06 октомври 2022 | 10:35
  • Прикачени файлове (1)
    Становище по прилагането на глава тринадесета от Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г.
Прикачени файлове (1)