Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната териториална стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия

Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната териториална стратегия

14 декември 2021 | 09:07

Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната териториална стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, която ще се изпълнява в периода 2021-2027 г. Участие могат да вземат местни заинтересовани организации от трансграничния регион в обхвата на програмата от областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил на територията на България и общините Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня на територията на Република Сърбия.
Кампанията има за цел да се наберат проектни идеи, които да адресират нуждите и потенциала на трансграничния регион на програмата и отговарят на интегрирания подход на стратегията да стимулира развитието на територията чрез съвкупност от съвместни проекти, изпълнени от двете страни на границата, отчитайки общите предизвикателства.
Получените проектни идеи ще бъдат тематично групирани по критериите: трансграничен ефект на проектната идея, постигнат в резултат на широко и многосекторно партньорство, връзки на идеята за проекта с целите и мерките, заложени в Стратегията, съответствие между необходимите ресурси и времевата и бюджетна рамка на Стратегията.
Предвижда се организирането на работни срещи онлайн с представители на заинтересовани предприятия, организации и институции страни от регионите на програмата В рамките на тези срещи те ще получат отговори на всички въпроси, които могат да имат във връзка с настоящата кампания за набиране на проектни идеи. За участниците от България датите за провеждането им са 16 и 17 декември 2021 г.
Повече информация за кампанията е достъпна на уеб страницата на програмата..
През следващите седем години Европейският съюз ще разшири финансирането на проекти, които идват от местните общности. Половината от бюджета на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия е насочен към финансирането на проекти от такъв тип поради силно застъпения териториален подход „отдолу нагоре“.