Стартират проектите по “Пилотната интегрирана грантова схема за развитие на Североизточния регион” на програма ФАР

Стартират проектите по “Пилотната интегрирана грантова схема за развитие на Североизточния регион” на програма

04 ноември 2007 | 23:12
Проектите, финансирани от “Пилотната интегрирана грантова схема за развитие на Североизточния регион” на програма ФАР ще бъдат представени утре във град Варна. Общо 31 проекта в четири приоритетни области ще се изпълняват по първата схема за интегрирано развитие. Общата им стойност надхвърля 6,7 млн.евро. Те ще бъдат инвестирани в развитието на инфраструктурата, човешките ресурси и туризма в общините на областите Силистра, Добрич, Разград, Търговище, Шумен и Варна. По първия компонент “Инфраструктура свързана с бизнеса” ще се изпълняват 12 проекта на стойност около 3,5 млн.евро. С тези средства ще се ремонтира уличната мрежа и осветлението, ще се модернизират ВиК системите и ще се изграждат нови бизнес зони. Почти 2 млн.евро са осигурени чрез осем проекта за развитие на регионалния туризъм. Средствата ще се инвестират за повишаване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в района. По другите два компоненета са предвидени средства за повишаване на производителността на местни компании (406 хил. евро) и развитие на човешките ресурси (165 хил. Евро) Зам.-министър Димчо Михалевски и експерти от ИА ФАР на МРРБ ще присъстват на представянето на проектите. Дирекция "Връзки с обществеността и международна дейност"
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    прикачен файл
Прикачени файлове (1)