Стратегия за децентрализация 2016-2025 г.

Стратегия за децентрализация 2016-2025 г.

10 септември 2016 | 12:01

 Документът е приет с Решние № 735 на Министерския съвет от 08.09.2016 г.

  • Прикачени файлове (1)
    Стратегия за децентрализация 2016-2025 г.
Прикачени файлове (1)