Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.

02 април 2014 | 19:22
mrrb
  • Прикачени файлове (5)
    Решение № 269 от 07.05.2014 г. на Министерския съвет за одобрение на Стратегията
    Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г.
    Приложения
    Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г. (Английски език)
    Приложения (Английски език)
Прикачени файлове (5)