Съобщение относно кадастралната карта и кадстралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец

Съобщение относно кадастралната карта и кадстралния регистър на недвижимите имоти в район Лозенец

02 декември 2016 | 12:15

Службата по геодезия, картография и кадастър София съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за територията на район Лозенец, Столична община. 

В 30-дневен срок от дата 29.11.2016 г. до 29.12.2016 г. вкл. собственици на недвижими имоти могат да направят справки, писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др. пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в изнесен офис на адрес: ул. „Развигор“ № 1, кв. Лозенец (Клуб на пенсионера). 
 
От понеделник до петък
от 9,00 ч. до 17,30 ч.