Съобщение за отмяна на общественото обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план на Община Царево

Съобщение за отмяна на общественото обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план на Община Царе

01 април 2020 | 15:39

Предвид актуалната обстановка в страната, извънредното положение върху цялата територия на Република България, обявено с Решение на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 22 от 13 март 2020г.) във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, с която се преустановяват всякакъв вид масови мероприятия, Министерството на регионалното развитие и благоустройството в качеството на възложител отменя провеждането на общественото обсъждане на проекта на ИОУП на Община Царево, ДЕО, ДОСВ и всички приложения към тях, обявено за 13.04.2020г. от 17:30 часа в залата на читалище „Георги Кондолов“, град Царево.