СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на

05 април 2019 | 15:55

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 20, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, обявява на заинтересованите лица и общественост, че на 08.04.2019 г. открива процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево.

mrrb