Тръжна процедура за рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води Студена-Перник

Тръжна процедура за рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води Студена-Перник

01 юни 2018 | 09:42

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява тръжна процедура за „Рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води Студена-Перник (проектиране, доставка и монтаж)“.

Тръжната процедура и общите условия на договора са в съответствие с правилата на  Световната банка за провеждане на обществени поръчки за проектиране, доставка и монтаж на съоръжения, тъй като проектът се  финансира чрез Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка).

Участниците могат да получат тръжните документи след внасяне на писмено искане за това в МРРБ.

Участниците мога да представят своите оферти не по-късно от 12.00 часа на 01 август, 2018 година.

Избраният изпълнител ще извърши проектиране, доставка и монтаж за рехабилитацията на  съществуващите съоръжения на  пречиствателната станция за питейни води Студена-Перник в условия на непрекъсваща работа на станцията и запазване на качеството на подаваната питейна вода.

Срокът за изпълнение на договора за „Рехабилитация на пречиствателна станция за питейни води Студена-Перник (проектиране, доставка и монтаж)“ е една година.

  • Прикачени файлове (5)
    Покана за представяне на оферти
    Тръжни документи - Изменение № 1
    Въпроси и отговори № 1
    Въпроси и отговори 2
    Въпроси и отговори 3
Прикачени файлове (5)