Удължава се крайният срок на кампанията за набиране на проектни идеи по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония за програмен период 2021 – 2027 г.

Удължава се крайният срок на кампанията за набиране на проектни идеи по програмата за трансгранично сътрудниче

07 декември 2021 | 13:16

До 17 декември 2021 г. се удължава крайният срок за подаване на проектни идеи за изпълнение в рамките на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по бъдещата програма България - Република Северна Македония за периода 2021-2027 г.

Кампанията бе стартирана с цел да се наберат проектни идеи, които да адресират нуждите и потенциала на трансграничния регион на програмата и отговарят на интегрирания подход на стратегията да стимулира развитието на територията чрез съвкупност от съвместни проекти изпълнени от двете страни на границата.

Повече от 170 представители на браншови сдружения, нестопански организации, предприятия и общини от трансграничния регион се включиха в проведените пет уебинара от 17 до 25 ноември 2021 г.

Подаването на проектни идеи се извършва по електронен път с краен срок 17 декември 2021 г.