Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.
14 април 2021 | 16:23
Обявление за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“
04 ноември 2020 | 16:46
Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
04 юни 2020 | 15:45
Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
05 май 2020 | 13:31
Указания за изпълнение на проектите по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония във връзка с извънредното положение в страната
21 март 2020 | 10:27
Древни църкви, скален водопад и най-големият въжен мост в страната привличат туристи в Западна България
21 септември 2019 | 09:18
Зам.-министър Николова: Отпускаме нови 14 млн. лв. за развитие на туризма, опазване на околната среда и конкурентоспособността в пограничния регион между България и Македония
17 януари 2019 | 17:10
162 са получените проектни предложения по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Македония 2014-2020
11 май 2018 | 20:04
Предоставяне на услуги за „Оценка на изпълнението на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
09 май 2018 | 17:07
Резултати от процедура за избор на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП 2014-2020 г.(между България и Македония, България и Сърбия, България и Турция)
21 февруари 2018 | 14:33
Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония
09 февруари 2018 | 11:22
Нови 7 млн. евро инвестира МРРБ за развитие на пограничните региони между България и Македония
30 януари 2018 | 15:34

Страница 1 от 2