Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - бивша югославска република Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Древни църкви, скален водопад и най-големият въжен мост в страната привличат туристи в Западна България
21 септември 2019 | 09:18
Зам.-министър Николова: Отпускаме нови 14 млн. лв. за развитие на туризма, опазване на околната среда и конкурентоспособността в пограничния регион между България и Македония
17 януари 2019 | 17:10
162 са получените проектни предложения по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Македония 2014-2020
11 май 2018 | 20:04
Предоставяне на услуги за „Оценка на изпълнението на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България”
09 май 2018 | 17:07
Резултати от процедура за избор на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП 2014-2020 г.(между България и Македония, България и Сърбия, България и Турция)
21 февруари 2018 | 14:33
Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония
09 февруари 2018 | 11:22
Нови 7 млн. евро инвестира МРРБ за развитие на пограничните региони между България и Македония
30 януари 2018 | 15:34
Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република Бъл
31 юли 2017 | 16:13
Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2014-2020
07 юни 2017 | 10:15

Страница 1 от 1