Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви

Стартира проектирането на ГКПП Струмяни - Берово
31 март 2023 | 14:19
Документи, свързани с екологичната оценка на Програмата
09 септември 2022 | 10:09
ПОКАНА за кандидатстване за извършване на подготвителни дейности по стратегически проект за изграждане/рехабилитация на нов контролно пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово
18 юли 2022 | 12:30
Покана за участие в обществено обсъждане и обществени консултации на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027 г.
27 януари 2022 | 16:16
Консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.
17 декември 2021 | 11:00
Удължава се крайният срок на кампанията за набиране на проектни идеи по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Република Северна Македония за програмен период 2021 – 2027 г.
07 декември 2021 | 13:16
Стартира кампания за набиране на проектни идеи за реализация в рамките на Интегрираната Териториална Стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между Република българия и Република Северна Македония
10 ноември 2021 | 16:10
Покана за участие в обществени консултации на проекта на Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027 г.
14 април 2021 | 16:23
Обявление за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“
04 ноември 2020 | 16:46
Въпроси и отговори по процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
04 юни 2020 | 15:45
Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
05 май 2020 | 13:31
Указания за изпълнение на проектите по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония във връзка с извънредното положение в страната
21 март 2020 | 10:27

Страница 1 от 2