Удължаване на срока за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ“, в рамките на инвестиция C8.I7 “Екологосъобразна мобилност - пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ“, в рамките на инв

28 август 2023 | 17:40

 

Предвид че в срок до три дни (27.08.2023 г.) преди изтичането на крайният срок за кандидатстване по процедурата (30.08.2023 г.) няма постъпили предложения за изпълнение на инвестиция или всички постъпили предложения са оттеглени, на основание чл. 9, ал.5, т. 2 от Постановление №114 на Министерския съвет от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост, крайният срок за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА МОБИЛНОСТ“ се удължава до 02.10.2023 г., 19:00 ч.

  • Прикачени файлове (2)
    Заповед
    Насоки за кандидатстване
Прикачени файлове (2)