Удължен е срокът за подаване на формуляри за кандидатстване по втора стъпка на Третата покана за проектни предложения по програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България

Удължен е срокът за подаване на формуляри за кандидатстване по втора стъпка на Третата покана за проектни пред

13 октомври 2017 | 16:50

С Решение №55/13.10.2017 г. Комитетът за Наблюдение по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България одобри удължаване на срока за подаване на формуляри за кандидатстване по втора стъпка на Третата покана за набиране на проектни предложения (обявена за Приоритетни оси 1 , 2 и 3 на програмата). Крайният срок за подаване на формулярите за кандидатстване е 23 октомври 2017 г., 16:00 ч.