Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Новини и обяви

Информация относно Доклад за екологична оценка (ЕО) на програма Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027
31 май 2022 | 12:12
Стартиране на обществени консултации по Доклад за екологична оценка (ЕО) по програмата за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ VI – A Румъния - България“ 2021 – 2027 г.
21 февруари 2022 | 12:34
Обществена поръчка с предмет „Закупуване на лабораторни услуги за реализиране на измервания за определяне количеството чакъл, вложено при изпълнение на строителни работи“
12 февруари 2021 | 10:25
Покана до юридически лица с нестопанска цел за участие в работна група за изработване на териториална стратегия по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г.
03 февруари 2021 | 17:46
Информация за обявения от Управляващия орган (Румъния) по Програма Интеррег V-A Румъния – България конкурс за свободни работни позиции
20 май 2020 | 13:59
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с въведеното извънредно положение
18 март 2020 | 13:34
Обществено допитване относно актуализирането на Списък с таваните на цените
30 ноември 2017 | 14:25
Удължен е срокът за подаване на формуляри за кандидатстване по втора стъпка на Третата покана за проектни предложения по програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България
13 октомври 2017 | 16:50
Удължаване срока за кандидатстване, посочен в обявлението за провеждане на обществена поръчка за набиране на външни експерти по Третата покана на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България
09 октомври 2017 | 11:40
Одобрени са насоките за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България
31 март 2017 | 18:13

Страница 1 от 1