Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 - Новини и обяви

Информация за обявения от Управляващия орган (Румъния) по Програма Интеррег V-A Румъния – България конкурс за свободни работни позиции
20 май 2020 | 13:59
Съобщение за бенефициентите и контрольорите във връзка с въведеното извънредно положение
18 март 2020 | 13:34
Обществено допитване относно актуализирането на Списък с таваните на цените
30 ноември 2017 | 14:25
Удължен е срокът за подаване на формуляри за кандидатстване по втора стъпка на Третата покана за проектни предложения по програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България
13 октомври 2017 | 16:50
Удължаване срока за кандидатстване, посочен в обявлението за провеждане на обществена поръчка за набиране на външни експерти по Третата покана на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България
09 октомври 2017 | 11:40
Одобрени са насоките за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България
31 март 2017 | 18:13

Страница 1 от 1