Управляващият орган на програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ публикува за консултации работен вариант на програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г. (версия 4)

Управляващият орган на програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ публикува за консултации р

23 март 2021 | 12:23

Управляващият орган на програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 започна обществени консултации по проекта на Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г. (версия 4), чрез попълване на онлайн въпросник, като очаква в срок до 16 април 2021 г. да получи коментари и мнения за предложената програма от всички заинтересовани страни – физически лица или организации, включително местни, регионални и национални власти, икономически и социални партньори, както и представители на гражданското общество, екологични партньори и други неправителствени организации.

Проектът на програмата и онлайн консултациите са достъпни на интернет страницата на програма „„ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 г.

Проект на програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027

Обществени консултации по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027

mrrb