Утвърдени Методически указания за изготвяне на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Утвърдени Методически указания за изготвяне на Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за

25 март 2020 | 16:24
mrrb
  • Прикачени файлове (1)
    Методически указания за изготвяне на ИТСР на регионите от ниво 2 2021-2027 г.
Прикачени файлове (1)