Утвърдени Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области) за периода 2021-2027 г.

Утвърдени Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво

05 юни 2019 | 11:59
mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Методически указания за изготвяне на регионални схеми за пространствено развитие ниво на районите от ниво 3
    Приложение 1 Списък на общите индикатори
Прикачени файлове (2)