Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода 2021-2027 г.

Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие (ОСР) за периода

05 юни 2019 | 11:58
mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Методически указания за разработване и прилагане на областни стратегии за развитие
    Приложение 1-Обща оценка на необходимите финансови ресурси
    Приложение 2 - Списък на общите индикатори
    Приложение 3 Индикативен модел за разработване на цели и приоритети
Прикачени файлове (4)