Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2021-2027 г.

Утвърдени Методически указания за разработване и прилагане на регионални планове за развитие на районите от ни

05 юни 2019 | 12:00
mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Методически указания за разработване на РПР 2021 - 2027
    Приложение 1 Обща оценка на необходимите ресурси
    Приложение 3 Индикативен списък на важни за района проекти
    Приложение 2 Списък на общите индикатори
Прикачени файлове (4)