Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“

Утвърдени насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“

26 май 2023 | 15:22

МРРБ стартира набирането на предложения за изпълнение на инвестиции чрез подбор по процедура „Екологосъобразна мобилност по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

  • Прикачени файлове (4)
    Заповед за утвърждаване на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“
    Приложение № 1 – Насоки, определящи условията за кандидатстване за получаване на средства и условията за изпълнение на одобрените инвестиции по процедурата
    Приложение № 2 – Таблица за отразяване на възражения и предложения, получени от заинтересованите лица в периода на обществено обсъждане на проекта на насоки
    Приложение № 3 – Покана за кандидатстване по процедурата
Прикачени файлове (4)