Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Враца

Уведомление за инвестиционно предложение за РПИП за обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канал

04 април 2018 | 17:44
  • Прикачени файлове (1)
    Уведомление
Прикачени файлове (1)